Součet Rozdíl Součin Podíl

mocnina č12 mocnina č1 č2 odmocnina

sinus(č1) cosinus(č1) tangens(č1)

Výsledek se rovná: