Jednoduchá kalkulačka

Zadej:

Zadej:

součet rozdíl součin podíl