Kontrola balíků na poště

Součet stran balíku musí být menší než 200cm a musí vážit míň než 15kg

cm

cm

cm

kg

Součet stran:

Váha: